Creació d'una taula de continguts

La millor manera de generar una taula de continguts consisteix a aplicar els estils de paràgraf d'encapçalament predefinits, com ara "Encapçalament 1", als paràgrafs que vulgueu incloure a la taula de continguts. Una vegada aplicats estos estils ja podreu crear la taula de continguts.

Per inserir una taula de continguts

  1. Feu clic a la part del document on vulgueu crear la taula de continguts.

  2. Trieu Insereix ▸ Taula de continguts i l'índex ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia i feu clic a la pestanya Tipus.

  3. Seleccioneu "Taula de continguts" en el quadre Tipus.

  4. Seleccioneu les opcions que vulgueu.

  5. Feu clic a D'acord.

Si voleu utilitzar un estil de paràgraf diferent com a taula de continguts, seleccioneu la casella Estils addicionals de l'àrea Crea a partir de i a continuació feu clic al botó Assigna estils al costat de la casella de selecció. Al diàleg Assigna estils feu clic a l'estil de la llista i a continuació feu clic al botó >> o << per a definir el nivell de capítol de l'estil de paràgraf.

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the chapter level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Chapter Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


Per actualitzar d'una taula de continguts

Realitzeu una de les accions següents:

Definició d'entrades en índexs o en taules de continguts

Actualització, edició i supressió d'índexs i taules de continguts

Formatació d'un índex o d'una taula de continguts

Edició i supressió d'entrades d'índexs i taules

Creació d'índexs alfabètics

Índexs definits per l'usuari

Creació d'una bibliografia

Índexs per a diversos documents

Ens cal la vostra ajuda!