Definició d'entrades en índexs o en taules de continguts

Per definir entrades en índexs

  1. Feu clic a una paraula o seleccioneu les paraules del document que vulgueu utilitzar com a entrada de l'índex.

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry, and do one of the following:

Per definir entrades en les taules de continguts

La millor manera de generar una taula de continguts consisteix a aplicar estils de paràgraf predefinits, com ara "Encapçalament 1", als paràgrafs que vulgueu incloure a la taula de continguts.

Per utilitzar un estil de paràgraf personalitzat com a entrada d'una taula de continguts

  1. Choose Tools - Chapter Numbering and click the Numbering tab.

  2. Seleccioneu l'estil de paràgraf que vulgueu incloure a la taula de continguts en el quadre Estil de paràgraf.

  3. A la llista Nivell, feu clic al nivell jeràrquic que vulgueu aplicar a l'estil de paràgraf.

  4. Feu clic a D'acord. Ara podreu aplicar l'estil als encapçalaments del document i incloure'ls a la taula de continguts.

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the chapter level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Chapter Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


Please support us!