Sagnat de paràgrafs

Podeu canviar els sagnats del paràgraf actual, de tots els paràgrafs seleccionats o per a un estil de paràgraf.

tip

També podeu definir els sagnats mitjançant el regle. Per visualitzar el regle, trieu Visualitza - Regle.


Positioning indents

Els sagnats es calculen en relació amb els marges de pàgina esquerre i dret. Introduïu un valor negatiu si voleu que el paràgraf ocupi el marge de la pàgina.

note

Per a canviar les unitats de mesura, trieu ▸ LibreOffice Writer ▸ General i seleccioneu una unitat de mesura nova en l'àrea de configuració.


Els sagnats varien segons la direcció de l'escriptura. Este és el cas, per exemple, del valor de sagnat abans del text per a les llengües que s'escriuen d'esquerra a dreta. La vora esquerra del paràgraf. L'extrem esquerre del paràgraf se sagna respecte del marge esquerre de la pàgina. En canvi, per a les llengües que s'escriuen de dreta a esquerra, amb este valor l'extrem dret del paràgraf se sagna respecte del marge dret de la pàgina.

Hanging indents

Per als sagnats francesos, introduïu un valor positiu a Des de l'esquerra i un valor negatiu a Primera línia.

The Hanging Indent icon is found in the Paragraph section of the Properties sidebar. Click on this icon to switch the values of Before text and First line. This enables you to toggle a paragraph between an indented first line and a hanging indent.

To create a hanging indent: Enter a first line indent where you want the indent to start, then click the Hanging Indent icon to create the hanging indent.

Hanging Indent Icon

Hanging Indent Icon

The Hanging Indent command can be added as a button to a toolbar, an item in a menu or context menu, or a shortcut key.

Ens cal la vostra ajuda!