Buscar i reemplaçar en el Writer

En els documents de text podeu buscar paraules, formats i estils, entre altres elements. Podeu navegar entre els resultats, o bé podeu realçar tots els resultats a la vegada i aplicar-los un altre format o reemplaçar les paraules per un altre text.

El diàleg Busca i reemplaça

Per buscar un text a tot el document, obriu el diàleg Busca i reemplaça sense tindre cap selecció de text activa. Si voleu fer una busca només en una part del document, en primer lloc seleccioneu esta part del document i a continuació obriu el diàleg Busca i reemplaça.

Per trobar text

 1. Trieu Edita ▸ Busca i reemplaça per a obrir el diàleg Busca i reemplaça.

 2. Introduïu el text que vulgueu cercar al quadre de text Cerca.

 3. Feu clic a Busca o a Busca-ho tot.

Si feu clic a Busca el següent, el Writer vos mostrarà el següent text que siga igual a la vostra entrada. Podreu visualitzar i editar el text, i tornar a fer clic a Busca el següent per avançar fins al següent text trobat.

Si heu tancat el diàleg, podeu prémer una combinació de tecles (Ctrl+Maj+F) per buscar el text següent sense obrir el diàleg.

De manera alternativa, podeu utilitzar les icones de la part inferior dreta del document per navegar fins al text següent o fins a qualsevol altre objecte del document.

Quan feu clic a Busca-ho tot, el Writer selecciona tot el text que és igual a l'entrada que heu introduït. Ara, per exemple, podeu posar tot el text trobat en negreta, o aplicar un estil de caràcter a tota la selecció a la vegada.

Reemplaçament de text

Icona de nota

A diferència del text de busca, el text de reemplaçament no es pot restringir només a la selecció actual.


 1. Trieu Edita ▸ Busca i reemplaça per a obrir el diàleg Busca i reemplaça.

 2. Introduïu el text que vulgueu trobar al quadre de text Cerca.

 3. Introduïu el text que reemplaçarà el text trobat en el quadre Reemplaça amb.

 4. Feu clic a Reemplaça o a Reemplaça-ho tot.

Si feu clic a Reemplaça, el Writer cercarà a tot el document el text que hàgeu introduït en el quadre Cerca, començant per la posició actual del cursor. Quan el Writer trobe el text, el realçarà i esperarà la vostra resposta. Feu clic a Reemplaça per reemplaçar el text realçat en el document pel text que hi haja en el quadre Reemplaça. Feu clic a Cerca el següent per avançar fins al següent text trobat sense reemplaçar la selecció actual.

Quan feu clic a Reemplaça-ho tot, el Writer reemplaça tot el text que coincideix amb l'entrada.

Busca d'estils

Si voleu buscar tot el text del document al qual s'ha assignat un determinat estil de paràgraf, com ara l'estil "Encapçalament 2".

 1. Trieu Edita ▸ Busca i reemplaça per a obrir el diàleg Busca i reemplaça.

 2. Feu clic a Altres opcions per a ampliar el diàleg.

 3. Activeu Estils de paràgraf.
  El quadre de text Cerca esdevé un quadre de llista on podeu seleccionar qualsevol dels estils de paràgraf aplicats al document actual.

 4. Seleccioneu l'estil que vulgueu buscar i feu clic a Busca el següent o a Busca-ho tot.

Busca de formats

Realitzeu les accions següents si voleu buscar tot el text del document al qual s'haja assignat algun format de caràcter directe.

Icona de nota

La busca de formats només busca atributs de caràcter directes, i no atributs aplicats com a part d'un estil.


 1. Trieu Edita ▸ Busca i reemplaça per a obrir el diàleg Busca i reemplaça.

 2. Feu clic a Més opcions per ampliar el diàleg.

 3. Feu clic al botó Format.

 1. Feu clic a Busca el següent o a Busca-ho tot.

Més opcions

La busca per similitud pot buscar text que siga molt similar al text de la vostra busca. Podeu establir el nombre de caràcters diferents permesos.

Activeu l'opció Busca per similitud i opcionalment feu clic al botó ... per canviar-ne els paràmetres (podeu establir els tres valors a 1 per a text en català).

Icona de consell

When you have enabled Asian language support under - Languages and Locales - General, the Find & Replace dialog offers options to search Asian text.


El Navegador

El Navegador és l'eina principal per a la busca i la selecció d'objectes. També podeu utilitzar el Navegador per moure i organitzar capítols, mitjançant la visualització d'esquema del document.

Trieu Visualitza - Navegador per obrir la finestra Navegador.

Utilitzeu el Navegador per inserir objectes, enllaços i referències dins el mateix document o des d'altres documents oberts. Per a més informació, vegeu la guia del Navegador.

Feu clic a la icona amb un cercle blau que es mostra a la part inferior dreta del document per obrir la petita finestra Navegació.

Utilitzeu la petita finestra Navegació per saltar ràpidament fins a l'objecte següent o per buscar el text següent en el document.

Ens cal la vostra ajuda!