Inserció d'un camp de data fixa o variable

Podeu inserir la data com a camp actualitzable cada vegada que obriu el document, o bé com a camp no actualitzable.

  1. Trieu Insereix - Camps - Més camps i feu clic a la pestanya Document.

  2. Feu clic a "Data" a la llista Tipus i realitzeu una de les accions següents:

    Per inserir la data com a camp actualitzable cada vegada que obriu el document, feu clic a "Data" a la llista Selecciona.

    Per inserir la data com a camp no actualitzable, feu clic a "Data (fixa)" a la llista Selecciona.

Quant als camps

Consultar dades de l'usuari en camps o condicions

Addició de camps d'entrada

Ens cal la vostra ajuda!