Alternar estils de pàgina en pàgines senars i parelles

Icona

El LibreOffice pot aplicar automàticament estils de pàgina alternats a les pàgines parelles (a l'esquerra) i a les pàgines senars (a la dreta) del document. Per exemple, podeu utilitzar els estils de pàgina per mostrar capçaleres i peus diferents a les pàgines parelles i senars. L'estil de pàgina actual es mostra a la Barra d'estat, a la part inferior de l'espai de treball.

Per configurar que els estils de pàgina alternin

  1. Trieu Visualitza ▸ Estils i feu clic a la icona Estils de pàgina.

  2. A la llista d'estils de pàgina, feu clic amb el botó dret a "Pàgina esquerra" i trieu Modifica.

  3. Feu clic a la pestanya Organitzador.

  4. Seleccioneu "Pàgina dreta" en el quadre Estil següent i feu clic a D'acord.

  5. A la llista d'estils de pàgina, feu clic amb el botó dret a "Pàgina dreta" i trieu Modifica.

  6. Seleccioneu "Pàgina esquerra" en el quadre Estil següent i feu clic a D'acord.

  7. Aneu a la primera pàgina del document i feu doble clic a «Pàgina dreta» a la llista d'estils de pàgina de la finestra Estils.

Per a afegir una capçalera a un dels estils de pàgina trieu Insereix ▸ Capçalera de pàgina i peu ▸ Capçalera, i trieu l'estil de pàgina que vulgueu afegir a la capçalera. En el marc de la capçalera, escriviu el text que voleu utilitzar com a capçalera.

Per a afegir un peu de pàgina a un dels estils de pàgina trieu Insereix ▸ Capçalera i peu de pàgina ▸ Peu de pàgina, i trieu l'estil de pàgina i que voleu afegir el peu de pàgina al peu de la pàgina. Escriviu el text el text que voleu utilitzar com a peu en el marc del peu.

Icona de consell

Apliqueu l'estil "Primera pàgina" a la pàgina de títol del document si no voleu que esta pàgina continga una capçalera o un peu.


Per suprimir la impressió de pàgines buides

Si en el document apareixen dues pàgines parelles o dues pàgines senars seguides, el Writer inserirà per defecte una pàgina buida entre estes pàgines. Podeu suprimir estes pàgines buides generades de manera automàtica de la impressió i de l'exportació a PDF.

  1. Trieu - LibreOffice Writer - Imprimeix.

  2. Suprimiu la marca de selecció de la casella Imprimeix les pàgines en blanc que s'han inserit automàticament.

Ens cal la vostra ajuda!