Numeració de capítols

Podeu modificar la jerarquia dels encapçalaments o assignar un nivell en la jerarquia a un estil de paràgraf personalitzat. També podeu afegir numeració de capítols i de seccions als estils de paràgraf d'encapçalament. Per defecte, l'estil de paràgraf «Encapçalament 1» és el primer de la jerarquia dels capítols.

Per afegir numeració automàtica a un estil d'encapçalament

  1. Choose Tools - Chapter Numbering, and then click the Numbering tab.

  2. In the Paragraph style box, select the heading style that you want to add chapter numbers to.

  3. In the Number box, select the numbering scheme that you want to use, and then click OK.

Per a suprimir la numeració de capítols automàtica d'un paràgraf d'encapçalament

  1. Feu clic a l'inici del text del paràgraf d'encapçalament, després del número.

  2. Press the Backspace key to delete the number.

note

Press Shift+Backspace with the cursor at the beginning of the heading to return the number.


Per utilitzar un estil de paràgraf personalitzat com a encapçalament

  1. Trieu Eines ▸ Numeració de capítols i feu clic a la pestanya Numeració.

  2. Feu clic al nivell d'encapçalament que vulgueu assignar a l'estil de paràgraf personalitzat a la llista Nivell.

  3. Seleccioneu l'estil personalitzat en el quadre Estil de paràgraf.

  4. Feu clic a D'acord.

Ens cal la vostra ajuda!