Calcular una fórmula i enganxar-ne el resultat en un document de text

Si el text ja conté una fórmula, per exemple "12+24*2", el LibreOffice podrà fer el càlcul i enganxar el resultat de la fórmula en el document sense necessitat d'utilitzar la barra Fórmula.

  1. Seleccioneu la fórmula en el text. La fórmula només pot contindre nombres i operadors, no pot contindre espais.

  2. Choose Tools - Calculate, or press +Plus Sign (+).

  3. Place the cursor where you want to insert the result of the formula, and then choose Edit - Paste, or press +V.
    The selected formula is replaced by the result.

Ens cal la vostra ajuda!