Càlculs en documents de text

Podeu inserir un càlcul directament en un document de text o en una taula de text.

  1. Feu clic a la part del document on vulgueu inserir el càlcul i premeu F2. Si sou en una cel·la d'una taula, escriviu un signe d'igual =.

  2. Escriviu el càlcul que vulgueu inserir, per exemple, =10000/12, i premeu Retorn.

També podeu fer clic a la icona Fórmula de la barra Fórmula i, a continuació, triar una funció per a la fórmula.

note

Per fer referència a cel·les d'una taula de text del Writer, escriviu l'adreça de la cel·la o l'interval de cel·les entre parèntesis angulars. Per exemple, per fer referència a la cel·la A1 des d'una altra cel·la, introduïu =<A1> a la cel·la.


Cell Entries that Start with Equal Sign (=)

To make a table cell entry that starts with = sign, first enter a space, then the = sign, and then delete the space.

Barra de fórmules

Càlcul de fórmules complexes en documents de text

Calcular una fórmula i enganxar-ne el resultat en un document de text

Càlcul de totals de cel·les en taules

Càlculs entre taules

Ens cal la vostra ajuda!