Arranging Headings in the Navigator

You can move headings and subordinate text up and down in a document by using the Navigator. You can also promote and demote outline levels for headings. To use this feature, format the headings in your document with one of the predefined “Heading N” (1–10) paragraph styles, or to use a custom paragraph style for a heading, choose Tools - Heading Numbering, select a number in the Levels list, then select the style in the Paragraph Style box.

tip

Per a moure ràpidament el cursor del text a un encapçalament del document, feu doble clic a un encapçalament a la llista Navegador.


To dock the Navigator, drag the title bar to the edge of the workspace. To undock the Navigator, double-click its frame while holding the key.

Per a moure un encapçalament cap amunt o cap avall en el document

warning

Assegureu-vos que els encapçalaments en tots els nivells de l'esquema es mostren al Navegador. Per defecte, s'hi mostren tots els nivells. Vegeu a continuació els passos per a canviar els nivells de l'esquema que es mostren.


  1. On the Standard Bar, click the Navigator icon Icon navigator to open the Navigator.

  2. On the Navigator, click the Content Navigation View icon Icon Content Navigation View.

  3. Realitzeu una de les accions següents:

  1. Arrossegueu un encapçalament a una nova ubicació de la llista Navegador.

  2. Click a heading in the Navigator list, and then click the Move Heading Up Icon promote or Move Heading Down icon Icon demote.

note

To move the heading without the subordinate text, hold down while you drag or click the Move Heading Up or Move Heading Down icons.


To Promote or Demote the Outline Level of a Heading

  1. Seleccioneu l'encapçalament a la llista Navegador.

  2. Click the Promote Outline Level Icon Promote Outline Level or Demote Outline Level icon Icon Demote Outline Level.

Use Outline Levels to Change which Headings Are Displayed

Click the Show Up to Outline Level icon Icon Show Up to Outline Level, and then select a number for the maximum outline level. Any heading with an outline level less than or equal to this number will be displayed in Navigator.

Ens cal la vostra ajuda!