Col·locació d'objectes

Un objecte, com ara una imatge o un marc, es col·loca dins un document amb l'ajuda d'una àncora unida a un altre element.

Una àncora determina el punt de referència d'un objecte. El punt de referència pot ser la pàgina o el marc on es troba l'objecte, siga un paràgraf o fins i tot un caràcter. Un objecte sempre té una àncora.

Una àncora es mou amb l'element al qual està adjuntada mentre s'edita el document. Un objecte conserva la seua posició en relació amb el punt de referència determinat per la seua àncora, de manera que, sempre que el punt de referència es mou o canvia, l'objecte es mou en relació amb ell.

Hi ha disponibles les opcions d'ancoratge següents:

Ancoratge

Efecte

Com a caràcter

Ancora l'objecte seleccionat com a caràcter en el text actual. Si l'alçària de l'objecte seleccionat és més gran que la mida actual del tipus de lletra, l'alçària de la línia que conté l'objecte s'incrementa.

Per centrar una imatge en una pàgina HTML, inseriu la imatge, ancoreu-la "com a caràcter" i centreu el paràgraf.

Al caràcter

Ancora l'objecte seleccionat al paràgraf que conté el caràcter a què s'ha adjuntat l'àncora. El punt de referència de l'objecte és l'inici del paràgraf que conté el caràcter.

Per exemple, si dividiu el paràgraf en algun punt abans de l'àncora, el punt de referència es mou al començament del paràgraf nou i l'objecte es mou en relació amb aquest punt. Si ajunteu el paràgraf amb el paràgraf anterior, el punt de referència es mou al començament del paràgraf combinat i l'objecte es mou a una posició en relació amb aquest.

Al paràgraf

Ancora l'objecte seleccionat al paràgraf actual.

A la pàgina

Ancora l'objecte seleccionat a la pàgina actual.

Al marc

Ancora l'objecte seleccionat al marc circumdant.


note

Els objectes únicament es poden col·locar dins la pàgina on es troba la seua àncora.


Moviment d'una àncora

When you insert a shape, textbox, OLE object, image, or frame in your document, an anchor icon appears where the object is anchored. You can move an anchor or, keeping other object constraints in mind, position an object relative to the anchor's reference point by dragging the object.

Canvi d'una àncora

To change the anchoring options of an object, right-click the object, and then choose an option from the Anchor submenu.

Ens cal la vostra ajuda!