Classificació del document

La classificació i seguretat dels documents és un afer important per a les empreses i governs.

La informació s'intercanvia entre usuaris i organitzacions que col·laboren per a aconseguir un objectiu comercial. Quan es tracti d'informació sensible, se suposa que les parts hauran acordat quina informació és sensible i com aquesta informació serà identificada i gestionada. Qualsevol destinatari d'un recurs confiarà en el proveïdor de la informació per a seguir els procediments acordats per tal d'identificar la confidencialitat de la informació.

El LibreOffice ofereix mitjans estandarditzats per a expressar la confidencialitat de la informació, els quals es poden utilitzar entre diverses parts si s'implementen sistemes interoperables entre si. El LibreOffice proporciona un conjunt de «camps» normalitzats que contenen les dades de confidencialitat. Això no pretén definir quins haurien de ser els continguts d'aquests «camps». Aquesta aproximació representa una millora respecte a l'única alternativa existent fins ara, que consisteix en que el proveïdor utilitza mitjans arbitraris per a expressar la confidencialitat, i això podria no ser pràctic per al destinatari.

While this standard has been developed with the intent that it would be applicable in any domain of activity, LibreOffice retained the aerospace and defense industry nomenclature and categories, where sensitivity marking results from national security, export control and intellectual property policies.

LibreOffice ha implementat les estàndards oberts produïts per TSCP (Transglobal Secure Collaboration Participation, Inc.), que són independents de qualsevol fabricant. Un parell són interessants:

Categories del BAF

Les categories del BAF incloses per defecte amb el LibreOffice s'indiquen tot seguit.

Icona de consell

Only the "Intellectual Properties" category will modify the layout of the document with a watermark, fields in the header and footer and an information bar on top of the document area. Each item inserted in the document is controlled by the classification configuration file.


Propietat intel·lectual

«Propietat intel·lectual» és un terme genèric per al caràcter del contingut del document. Seleccioneu aquesta categoria per a classificar documents d'ús general.

Seguretat nacional

Selecciona la categoria d'aquest document per al tipus de política de seguretat nacional. La categoria seleccionada es guarda juntament amb el document com a metadades BAILS, però això no afecta el disseny del document ni la interfície d'usuari.

Control d'exportació

Seleccioneu la categoria d'aquest document per al tipus de política de control d'exportació. La categoria seleccionada es guarda juntament amb el document com a metadades BAILS, però això no afecta la disposició del document ni la interfície d'usuari.

Icona d'avís

Consulteu la normativa en matèria de seguretat de dades i als responsables de la protecció de la informació de la vostra organització per a obtindre ajuda sobre com classificar els documents.


Nivells predeterminats de classificació

LibreOffice provides default levels of document classification (BAILS) shown below, sorted by increasing level of business sensitivity:

Personalització dels nivells de classificació.

LibreOffice allows customization of the levels of classification for your business. To customize the number and the name of the levels, copy the file example.xml located in - LibreOffice - Paths - Classification into a local folder and edit the contents.

Icona de consell

Feu servir com a exemple el fitxer corresponent a la configuració local de la vostra versió del LibreOffice.


Guardeu el fitxer i efectueu les modificacions adequades al camí de classificació anterior per a accedir-hi.

Icona de consell

L'administrador de sistemes pot col·locar aquest fitxer en una carpeta de la xarxa perquè tots els usuaris hi puguen accedir.


Enganxament de contingut a documents amb nivells diferents de classificació

To prevent a breach in the security policy, contents with high classification level pasted to documents with lower classification level are not allowed. LibreOffice will display a warning message wherever it detects that the contents of the clipboard have higher security classification than the target document.

Barra de classificació

La barra de classificació conté eines que vos ajuden en la gestió segura de documents.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Per accedir a esta orde...

Aneu al menú Visualitza ▸ Barres d'eines i seleccioneu Classificació


Ens cal la vostra ajuda!