Tecles de drecera per al LibreOffice Writer

Podeu utilitzar tecles de drecera per realitzar tasques habituals d'una manera r脿pida al LibreOffice. Esta secci贸 enumera les tecles de drecera per defecte del LibreOffice Writer.

Icona de nota

Algunes de les tecles de drecera poden estar assignades al vostre sistema d'escriptori. Les tecles que estan assignades al vostre sistema d'escriptori no estan disponibles per al LibreOffice. Proveu d'assignar tecles diferents per al LibreOffice, a Eines - Personalitza - Teclat, o b茅 en el vostre sistema d'escriptori.


Tamb茅 podeu utilitzar les tecles de drecera generals al LibreOffice.

Tecles de funci贸 per al LibreOffice Writer

Tecles de drecera

Efecte

F2

Barra de f贸rmules

+F2

Insereix camps

F3

Completa el text autom脿tic

+F3

Edita el text autom脿tic

Maj+F4

Selecciona el marc seg眉ent

Ctrl+Maj+F4

Obri la visualitzaci贸 de la font de dades

F5

Navegador actiu/inactiu

Maj+F5

Mou el cursor a la posici贸 que tenia quan es va guardar el document abans de tancar-se.

+Maj+F5

Navegador actiu, va al n煤mero de p脿gina

F7

Ortografia

+F7

Tesaurus

F8

Mode d'extensi贸

+F8

Ombreigs dels camps activats/desactivats

Maj+F8

Mode de selecci贸 addicional

Ctrl+Maj+F8

Mode de selecci贸 en bloc

F9

Actualitza els camps

+F9

Mostra els camps

Maj+F9

Calcula la taula

+Maj+F9

Actualitza els camps i les llistes d'entrada

+F10

Car脿cters no imprimibles actius/inactius

Mostra o amaga la finestra d'estils

Maj+F11

Crea un estil

+F11

Situa el focus al quadre Aplica l'estil

+Maj+F11

Actualitza l'estil

F12

Activa o desactiva la llista ordenada

+F12

Insereix o edita una taula

Maj+F12

Activa o desactiva la llista no ordenada

+Maj+F12

Desactiva la llista ordenada/sense ordenar


Tecles de drecera per al LibreOffice Writer

Tecles de drecera

Efecte

+A

Ho selecciona tot

+J

Justifica

+D

Subratllat doble

+E

Centrat

+H

Busca i reempla莽a

+Maj+P

Super铆ndex

+L

Alinea a l'esquerra

+R

Alinea a la dreta

+Maj+B

Sub铆ndex

Ref脿 l'煤ltima acci贸

+0 (zero)

Apply Body Text paragraph style

+1

Aplica l'estil de par脿graf Encap莽alament 1

+2

Aplica l'estil de par脿graf Encap莽alament 2

+3

Aplica l'estil de par脿graf Encap莽alament 3

+4

Aplica l'estil de par脿graf Encap莽alament 4

+5

Aplica l'estil de par脿graf Encap莽alament 5

+ signe m茅s

Calcula el text seleccionat i copia el resultat en el porta-retalls.

+guionet (-)

Guionets personalitzats; partici贸 de mots definida per l'usuari.

+Maj+signe de menys (-)

Gui贸 no separable (no s'utilitza per a la partici贸 de mots)

+signe de multiplicaci贸 * (nom茅s en el teclat num猫ric)

Executa el camp macro

+Maj+Espai

Espais no separables. Els espais no separables no s'utilitzen per a la partici贸 de mots i no s'amplien si el text est脿 justificat.

Maj+Retorn

Salt de l铆nia sense canvi de par脿graf

+Retorn

Salt de p脿gina manual

+Maj+Retorn

Salt de columna en textos amb m煤ltiples columnes

+Retorn

Inserci贸 d'un par脿graf nou sense numeraci贸 dins una llista. No funciona quan el cursor 茅s al final de la llista.

+Retorn

Insert a new paragraph directly before or after a section or table.

Per a les seccions, el cursor s'ha de col路locar al primer o al darrer car脿cter. Per a les taules, el cursor s'ha d'ubicar al primer car脿cter de la primera cel路la o a l'煤ltim car脿cter de l'煤ltima cel路la.

Fletxa esquerra

Mou el cursor cap a l'esquerra

Maj+Fletxa esquerra

Mou el cursor amb la selecci贸 cap a l'esquerra

+Fletxa esquerra

Va al comen莽ament de la paraula

+Maj+Fletxa esquerra

Selecci贸 cap a l'esquerra paraula per paraula

Fletxa dreta

Mou el cursor cap a la dreta

Maj+Fletxa dreta

Mou el cursor amb la selecci贸 cap a la dreta

+Flexta dreta

Va al comen莽ament de la paraula seg眉ent

+Maj+Fletxa dreta

Selecci贸 cap a la dreta paraula per paraula

Fletxa amunt

Mou el cursor una l铆nia cap amunt

Maj+Fletxa amunt

Selecci贸 de l铆nies en direcci贸 ascendent

Ctrl+Fletxa amunt

Mou el cursor a l'inici del par脿graf. En tornar a pr茅mer es mou el cursor a l'inici del par脿graf anterior

Maj+Fletxa amunt

Selecciona fins al principi del par脿graf. La seg眉ent vegada que premeu la tecla estendr脿 la selecci贸 fins al principi del par脿graf anterior.

Fletxa avall

Mou el cursor una l铆nia avall

Maj+Fletxa avall

Selecci贸 de l铆nies en direcci贸 descendent

+Fletxa avall

Mou el cursor al principi del par脿graf seg眉ent.

Maj+Fletxa avall

Selecciona fins a la fi del par脿graf. La seg眉ent vegada que premeu una tecla estendr脿 la selecci贸 fins a la fi del par脿graf

Va al comen莽ament de la l铆nia

Va i selecciona fins al comen莽ament d'una l铆nia

Va al final de la l铆nia

Va i selecciona fins al final de la l铆nia

Va al comen莽ament del document

Va i selecciona el text des del comen莽ament del document

Va al final del document

Va i selecciona el text fins al final del document

+Re P脿g

Canvia el cursor entre el text i la cap莽alera

+Av P脿g

Canvia el cursor entre el text i el peu

Insereix

Mode d'inserci贸 actiu/inactiu

Re P脿g

P脿gina de pantalla cap amunt

Maj+Re P脿g

Mou la p脿gina de pantalla cap amunt amb la selecci贸

Av P脿g

Mou avall la p脿gina de pantalla

Maj+Av P脿g

Mou avall la p脿gina de pantalla amb la selecci贸

Suprimeix el text fins al final de la paraula

+Retroc茅s

Suprimeix el text fins al comen莽ament de la paraula

En una llista: suprimeix un par脿graf buit davant del par脿graf actual

Suprimeix el text fins al final de la frase

+Maj+Retroc茅s

Suprimeix el text fins al principi de la frase

+Tab

Suggeriment seg眉ent amb la Compleci贸 autom脿tica de paraules

+Maj+Tab

Utilitzeu el suggeriment anterior amb la Compleci贸 autom脿tica de paraules.

+Maj+V

Enganxa el contingut del porta-retalls com a text sense format.

+ doble clic o + Maj + F10

Utilitzeu aquesta combinaci贸 per a acoblar o desacoblar el Navegador, la finestra Estils o altres finestres.


Shortcut Keys for Paragraphs, List Paragraphs, Outline Levels and List Levels

Tecles de drecera

Efecte

+fletxa amunt

Mou el par脿graf actiu o els par脿grafs seleccionats un par脿graf amunt.

+fletxa avall

Mou el par脿graf actiu o els par脿grafs seleccionats un par脿graf cap avall.

Tab

Amb el cursor situat davant d'un par脿graf amb l'estil de par脿graf 芦Encap莽alament X禄 (X = 1鈥9), el nivell de l'esquema disminueix un nivell. Per als par脿grafs de llista, el nivell de la llista disminueix un nivell.

Maj+Tab

With the cursor positioned in front of a paragraph with paragraph style 鈥淗eading X鈥 (X = 2鈥10), the outline level is moved up one level. For list paragraphs, the list level is moved up one level.

+Tab

With the cursor placed anywhere in a heading or list paragraph: Increases the alignment for all headings. For list paragraphs, increases the alignment for all paragraphs in the same list.

+Maj+Tab

Amb el cursor situat a qualsevol lloc d'un encap莽alament o d'un par脿graf de llista: disminueix l'alineaci贸 de tots els encap莽alaments. Per als par脿grafs de llista, disminueix l'alineaci贸 de tots els par脿grafs de la mateixa llista.


note

Per a inserir un tabulador a l'inici d'un encap莽alament o d'un par脿graf de llista, useu l'opci贸 Numeraci贸 seguida de a la pestanya Posici贸 de Numeraci贸 d'encap莽alaments o al di脿leg Pics i numeraci贸. Altrament, es pot copiar un tabulador i despr茅s enganxar-lo a l'inici.


Tecles de drecera per a les taules al LibreOffice Writer

Tecles de drecera

Efecte

+A

Si la cel路la activa 茅s buida: selecciona tota la taula. Si no 茅s aix铆: selecciona el contingut de la cel路la activa. Si es torna a pr茅mer selecciona tota la taula.

+Inici

Si la cel路la activa 茅s buida: va al comen莽ament de la taula. Si no 茅s aix铆: amb la primera premuda va al comen莽ament de la cel路la activa, amb la segona premuda va al comen莽ament de la taula actual, amb la tercera premuda va al comen莽ament del document.

+Final

Si la cel路la activa 茅s buida: va al final de la taula. Si no 茅s aix铆: amb la primera premuda va al final de la cel路la activa, amb la segona premuda va al final de la taula actual, amb la tercera premuda va al final del document.

+Tab

Insereix una tabulaci贸 (nom茅s en taules). Segons el gestor de finestres que utilitzeu, podeu fer servir +Tab de manera alternativa.

+tecles de cursor

Augmenta/disminueix la mida de la columna/fila a la vora dreta/inferior de la cel路la.

+Maj+tecles de cursor

Augmenta/disminueix la mida de la columna/fila a la vora esquerra/superior de la cel路la.

+tecles de cursor

Igual que amb l', per貌 nom茅s es modifica la cel路la activa.

+Maj+tecles de cursor

Igual que amb l', per貌 nom茅s es modifica la cel路la activa.

+Maj+T

Suprimeix la protecci贸 de cel路les de totes les taules seleccionades. Si no hi ha cap taula seleccionada, la protecci贸 de cel路les se suprimir脿 de totes les taules del document.

Maj++Supr

Si no hi ha cap cel路la seleccionada, se suprimeix el text del cursor fins al final de la frase actual. Si el cursor es troba al final d'una cel路la i no hi ha cap cel路la seleccionada, se suprimiran els continguts de la cel路la seg眉ent.

Si no hi ha cap cel路la seleccionada i el cursor es troba al final de la taula, el par脿graf que segueix a la taula se suprimir脿 tret que siga el darrer par脿graf del document.

Si se seleccionen una o diverses cel路les, s'eliminaran totes les files que continguen la selecci贸. Si se seleccionen totes o algunes de les files, s'eliminar脿 tota la taula.


Tecles de drecera per moure i redimensionar els marcs, els gr脿fics i els objectes

Tecles de drecera

Efecte

Esc

El cursor 茅s dins un marc i no hi ha text seleccionat: la tecla Esc selecciona el marc.

El marc 茅s seleccionat: la tecla Esc treu el cursor del marc.

F2 o Retorn o qualsevol altra tecla que produ茂sca un car脿cter en la pantalla

Si hi ha un marc seleccionat: posa el cursor al final de text del marc. Si premeu qualsevol tecla que generi un car脿cter en la pantalla, i el document 茅s en mode edici贸, el car脿cter s'afig al text.

+tecles de cursor

Mou l'objecte.

+tecles de cursor

Redimensiona movent el marge inferior dret.

+Maj+tecles de cursor

Redimensiona movent el marge superior esquerre.

+Tab

Selecciona l'脿ncora d'un objecte (en el mode Edita els punts).


Ens cal la vostra ajuda!