Insereix

Feu clic a la fletxa que apareix al costat de la icona per obrir una barra d'eines amb diverses funcions per inserir gràfics, taules, documents i caràcters especials.

Icona

Insereix

Podeu seleccionar les funcions següents:

Insereix el marc d'una sola columna manualment

Dibuixa un marc on heu arrossegat el document. Feu clic a la fletxa al costat de la icona per seleccionar el nombre de columnes del marc.

Icona

Insereix un marc manualment

Des d'un fitxer

Inserts an image into the current document .

Icona

Imatge

Insereix una taula

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Icona

Taula

Insereix un document

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

Icona

Fitxer

Insereix un caràcter especial

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icona

Caràcter especial

Insereix una secció

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Icona

Secció

Insereix una adreça d'interés

Insereix un marcador a la posició del cursor. Més avant podeu utilitzar el Navegador per saltar ràpidament a la ubicació marcada. En un document HTML, els marcadors es converteixen en àncores des de les quals podeu anar a un enllaç.

Icona

Adreça d'interés

Please support us!