Hora

Insereix l'hora actual com a camp. L'hora s'agafa directament de la configuració del sistema del vostre sistema operatiu. S'aplica un format d'hora fix, que no es pot actualitzar utilitzant la tecla de funció F9.

Per accedir a esta orde...

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Hora


Per a assignar un format d'hora diferent o adaptar les dades de l'hora actual, seleccioneu Insereix ▸ Camp ▸ Més camps i feu els canvis que desitgeu en el diàleg Camps. A més a més, en qualsevol moment podeu modificar el format d'un camp d'hora inserit si trieu Edita ▸ Camps.

Ens cal la vostra ajuda!