Data

Insereix la data actual com a camp. S'utilitza el format de data per defecte, i la data no s'actualitza automĂ ticament.

Per accedir a esta orde...

Trieu Insereix - Camp - Data


Si voleu definir un format de data diferent o que la data s'actualitzi automĂ ticament, seleccioneu Insereix â–¸ Camp â–¸ MĂ©s camps per a inserir una orde de camps i definir els parĂ metres que desitgeu al diĂ leg Camps. El format d'un camp de data existent es pot modificar en qualsevol moment si trieuEdita â–¸ Camps.

Please support us!