Enllaç

Enllaça el marc seleccionat amb el marc següent. El text flueix automàticament d'un marc a l'altre.

Icon Link Frames

Enllaça els marcs

Inserting, Editing, and Linking Frames

Please support us!