Protect Document

Toggles write protection for fields and bookmarks in the document.

warning

Aquesta funcionalitat no s'ha dissenyat com a mesura de seguretat de la informació. Només és una eina per a evitar modificacions accidentals.


Per accedir a esta orde...

Choose Tools - Protect Document - Protect Fields.

Choose Tools - Protect Document - Protect Bookmarks.


Protect Fields

Toggles fields write protection. When checked, the fields cannot be edited or deleted.

Protect Bookmarks

Toggles bookmark write protection. When checked, the bookmarks cannot be deleted or renamed.

Ens cal la vostra ajuda!