Selecciona un bloc d'adreça

Seleccioneu, editeu o suprimiu un format de bloc d'adreça per a la combinació de correu.

Seleccioneu el bloc d'adreces preferit

Seleccioneu el bloc de la llista que voleu utilitzar per a les adreces de combinació de correu, i feu clic a D'acord.

No inclogues mai el país/regió

Exclou la informació de país o regió del bloc d'adreça.

Inclou sempre el país/regió

Inclou la informació del país o regió en el bloc d'adreça.

Inclou només el país/regió si no és que:

Inclou només informació del país o regió en el bloc d'adreça si el valor és diferent del que heu entrat en el quadre de text.

Introduïu la cadena país/regió que no s'ha d'imprimir.

Nou

Obri el diàleg Bloc d'adreça nova on podeu definir un format de bloc d'adreça nou.

Edita

Obri el diàleg Edita el bloc d'adreça on podeu editar el format de bloc d'adreça seleccionat.

Suprimeix

Suprimeix el format de bloc d'adreça seleccionat.

Ens cal la vostra ajuda!