Missatge de correu electrònic

Escriviu el missatge i la salutació per als fitxers que envieu com a adjuncions en correus electrònics.

Este correu electrònic hauria de contindre una salutació

Afig una salutació al correu electrònic.

Insereix una salutació personalitzada

Afig una salutació personalitzada. Per utilitzar la salutació per defecte, desactiveu esta casella de selecció.

Dona

Seleccioneu una salutació personalitzada per a una destinatària.

Nou

Obri el diàleg Salutació personalitzada per a una destinatària.

Home

Seleccioneu una salutació personalitzada per a un destinatari.

Nou

Obri el diàleg Salutació personalitzada per a un destinatari.

Nom dels camps

Seleccioneu el nom del camp de la base de dades d'adreces que conté la informació de gènere.

Valor del camp

Seleccioneu el valor del camp que indica el gènere del destinatari.

Salutació general

Seleccioneu el comiat per defecte que cal utilitzar si no es pot crear una salutació personalitzada.

Escriviu el missatge ací

Introduïu el text principal del correu electrònic.

Ens cal la vostra ajuda!