Auxiliar de combinació de correu ▸ Ajusta la disposició

Especifica la posició dels blocs d'adreça i salutacions dels documents.

Posició del bloc d'adreça

Des de dalt

Introduïu la quantitat d'espai que voleu deixar entre l'extrem superior de la pàgina i l'extrem superior del bloc d'adreça.

Alinea al cos del text

Alinea el marc que conté el bloc d'adreça al marge esquerre de la pàgina.

Des de l'esquerra

Introduïu la quantitat d'espai que voleu deixar entre l'extrem esquerre de la pàgina i l'extrem esquerre del bloc d'adreça.

Posició de la salutació

Amunt

Mou la salutació amunt.

Avall

Mou la salutació avall.

Àrea de previsualització

Proporciona una previsualització del posicionament de la salutació en la pàgina.

Escala

Seleccioneu una ampliació per a la previsualització d'impressió.

Utilitzeu les ordes del menú contextual de la previsualització per moure la visualització cap amunt i cap avall.

Press the Finish button and use the Mail Merge Toolbar to finish the mail merge process.

Informació general sobre l'Auxiliar de combinació de correu

Ens cal la vostra ajuda!