Mail Merge Wizard - Create salutation

Specify the properties for the salutation. If the mail merge database contains gender information, you can specify different salutations based on the gender of the recipient.

Este document ha de contindre una salutació

Afig una salutació.

Insereix una salutació personalitzada

Afig una salutació personalitzada al document de combinació de correu. Per utilitzar la salutació per defecte, desactiveu la casella de selecció.

Dona

Seleccioneu una salutació personalitzada per a una destinatària.

Nou

Obri el diàleg Salutació personalitzada (destinatària).

Home

Seleccioneu una salutació personalitzada per a un destinatari.

Nou

Obri el diàleg Salutació personalitzada (destinatari).

Nom dels camps

Seleccioneu el nom del camp de la base de dades d'adreces que conté la informació de gènere.

Valor del camp

Seleccioneu el valor del camp que indica el gènere del destinatari.

Salutació general

Seleccioneu la salutació per defecte que s'utilitzarà quan no especifiqueu una salutació personalitzada.

Previsualització

Mostra una previsualització de la salutació.

Fes coincidir els camps

Obri el diàleg Fes coincidir els camps.

(Botons de navegació)

Utilitzeu els botons de navegació per previsualitzar la informació dels registres de dades anteriors o següents.

Pas següent Auxiliar de combinació de correu ▸ Ajusta la disposició

Alternativament, podeu fer clic al botó Finalitza i utilitzar la barra Combinació de correu per a finalitzar el procés de combinació.

Informació general sobre l'auxiliar de combinació de correu

Ens cal la vostra ajuda!