Quadre de text i forma

Obri un submenú per a editar les propietats del quadre de text o la forma que hàgeu seleccionat.

Per accedir a esta orde...

From the menu bar:

Choose Format - Text Box and Shape.


Posició i mida

Redimensiona, mou, gira o inclina l'objecte seleccionat.

Línia

Definiu les opcions de formatació per a la línia seleccionada.

Àrea

Defineix les propietats d'emplenament per a l'objecte de dibuix seleccionat.

Atributs del text

Defineix el format i les propietats d'ancoratge per al text del dibuix o per a l'objecte de text seleccionat.

Fontwork

Edita els efectes del Fontwork de l'objecte seleccionat que s'ha creat amb el diàleg anterior del Fontwork.

Ens cal la vostra ajuda!