Índex actual

Actualitza l'índex actual. L'índex actual és el que conté el cursor.

Per accedir a esta orde...

Trieu Eines - Actualitza - Índex actual


També podeu fer clic amb el botó dret en un índex o en una taula de contingut i, a continuació, trieu Actualitza l'índex o la taula. Les ordes següents també estan disponibles en el menú contextual.

Edit Index or Table of Contents

Edita l'índex o la taula actual.

Delete Index or Table of Contents

Suprimeix l'índex o la taula actual.

Please support us!