Chapter Numbering

Especifica el format numèric i la jerarquia de la numeració de capítols en el document actual.

Per accedir a esta orde...

Choose Tools - Chapter Numbering


Chapter numbering is linked to paragraph styles. By default, the "Heading" paragraph styles (1-10) are assigned to the corresponding chapter and outline number levels (1-10). If you want, you can assign different paragraph styles to the outline number level.

Icona de consell

If you want numbered headings, use the Tools - Chapter Numbering menu command to assign numbering to a paragraph style. Do not use the Numbering icon on the Formatting toolbar.


Icona de nota

To highlight the screen display of chapter and outline numbers, choose View - Field Shadings.


Numeració

Especifica el format numèric i la jerarquia per a la numeració de capítols en el document actual.

Posició

Permet definir les opcions de sagnat, espaiat i alineació per a la llista numerada o amb pics.

Load/Save

Saves or loads a chapter and outline number format. A saved outline number format is available to all text documents.

Icona de nota

The Load/Save button is only available for chapter and outline numbering. For numbered or bulleted list styles, modify the numbering styles of the paragraphs.


Sense títol 1 - 9

Seleccioneu l'estil de numeració predefinit que voleu assignar al nivell d'esquema seleccionat.

Anomena i guarda

Opens a dialog where you can save the current settings for the selected chapter and outline level. You can then load these settings from another document.

Anomena i guarda

Feu clic en un estil de numeració de la llista i, a continuació, introduïu un nom per a l'estil. Els nombres corresponen al nivell d'esquema a què estan assignats els estils.

Please support us!