Numeració de capítols

Especifica el format numèric i la jerarquia de la numeració de capítols en el document actual.

Per accedir a esta orde...

Trieu Eines ▸ Numeració de capítols


La numeració de capítols està lligada amb els estils de paràgraf. Per defecte, els estils de paràgraf d'«Encapçalament» (de l'1 al 10) estan assignats als nombres de nivell de capítol i d'esquema corresponents. Si ho voleu, podeu assignar estils de paràgraf diferents al nivell de nombre d'esquema.

Icona de consell

Si voleu numerar encapçalaments, utilitzeu l'ordre de menú Eines ▸ Numeració de capítols per a assignar una numeració a un estil de paràgraf. No utilitzeu la icona Numeració de la barra d'eines Formatació.


Icona de nota

Per a realçar la visualització en pantalla dels nombres dels capítols i de l'esquema, trieu Visualitza ▸ Ombreigs dels camps.


Numeració

Especifica el format numèric i la jerarquia per a la numeració de capítols en el document actual.

Posició

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Carrega/guarda

Saves or loads a chapter numbering format. A saved chapter numbering format is available to all text documents.

Icona de nota

The Load/Save button is only available for chapter numbering. For numbered or bulleted list styles, modify the numbering styles of the paragraphs.


Sense títol 1 - 9

Seleccioneu l'estil de numeració predefinit que voleu assignar al nivell d'esquema seleccionat.

Anomena i guarda

Obri un diàleg on podeu guardar els paràmetres actuals per al nivell d'esquema seleccionat. A continuació, podreu carregar aquests paràmetres des d'un altre document.

Anomena i guarda

Feu clic en un estil de numeració de la llista i, a continuació, introduïu un nom per a l'estil. Els nombres corresponen al nivell d'esquema a què estan assignats els estils.

Restableix

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Ens cal la vostra ajuda!