Styles (Sidebar)

Utilitzeu la finestra Estils per a aplicar, crear, editar, afegir i suprimir estils de formatació. Feu doble clic en una entrada per a aplicar-hi l'estil.

Per accedir a esta orde...

Choose View - Styles.


Per a acoblar la finestra Estils, arrossegueu la barra de títol a l'esquerra o la dreta de l'espai de treball. Per a desacoblar-la, feu doble clic a un espai lliure de la barra d'eines.

By default, the Styles deck displays a preview of the available styles. The previews can be disabled by unchecking the Show Previews box below the list of styles.

Categoria d'estil

Icon Paragraph Styles

Estils de paràgraf

Mostra els estils de formatació per a paràgrafs. Utilitzeu els estils de paràgraf per aplicar la mateixa formatació, com ara el tipus de lletra, la numeració i el format als paràgrafs del document.

Icona d'estils de caràcter

Estils de caràcter

Mostra estils de formatació per a caràcters. Utilitzeu estils de caràcter per aplicar els estils de tipus de lletra al text seleccionat en el paràgraf.

Icon Frame Styles

Estils de marc

Mostra els estils de formatació per a marcs. Utilitzeu els estils de marc per definir el format i la posició del marc.

Icona d'estils de pàgina

Estils de pàgina

Mostra els estils de formatació per a les pàgines. Utilitzeu estils de pàgina per determinar els formats de pàgina, inclosa la presència de capçaleres i peus de pàgina.

Icona d'estils de llista

Estils de llista

Mostra els estils de formatació per a llistes numerades i amb pics. Utilitzeu els estils de llista per formatar els caràcters de número i de pic i per especificar un sagnat.

Icon Table Styles

Table Styles

Displays formatting styles for tables. Use table styles to apply borders, backgrounds, fonts, alignment, and number formats to tables.

Icon Fill Format Mode

Fill Format Mode

Aplica l'estil seleccionat a l'objecte o al text que seleccioneu en el document. Feu clic en aquesta icona i, a continuació, arrossegueu-la a una selecció en el document per a aplicar-hi l'estil. Per a eixir d'aquest mode, torneu a fer clic a la icona, o premeu Esc.

Icon New Style from Selection

Style actions menu

Obri un submenú amb més ordes.

New Style from Selection

Crea un estil nou basat en la formatació del paràgraf, de la pàgina o de la selecció actual.

Actualitza l'estil seleccionat

Els atributs del text a la posició del cursor formatats manualment al document s'afegiran a l'estil que s'ha seleccionat a la finestra Estils.

Load Styles

Obri el diàleg Carrega els estils, que vos permet importar estils a partir d'un altre document.

Com aplicar un estil de caràcter a un text seleccionat

  1. Seleccioneu el text.

  2. Double-click the desired character style in the Styles window.

Com aplicar un estil de paràgraf

  1. Col·loqueu el cursor al paràgraf, o bé, seleccioneu diversos paràgrafs.

  2. Double-click the desired paragraph style in the Styles window.

tip

You can assign shortcut keys to Styles from the Tools - Customize - Keyboard tab. Some shortcuts are predefined. (zero) applies the Text Body paragraph style. Heading 1 through Heading 5 paragraph styles can be applied by using the key and the heading number. For example applies the Heading 2 paragraph style.


tip

La barra d'eines Formatació (estils) conté icones per a aplicar i modificar els estils.


Ens cal la vostra ajuda!