Estil de numeració

Ací podeu crear un estil de numeració. Els estils de numeració s'organitzen en la finestra Estils.

Per accedir a esta orde...

Trieu Visualitza ▸ Estils (F11), obriu el menú contextual Modifica/Nou (per als estils de llista).


Quan es crea un estil de numeració, s'assigna un nom a la numeració. Per això estes plantilles es denominen numeracions "amb nom". Les numeracions sense nom, que s'utilitzen per a la formatació directa, es poden crear en el diàleg Pics i numeració o amb les icones de la barra d'objectes.

Organitzador

Definiu les opcions de l'estil seleccionat.

Pics

Mostra els diferents estils de pic que podeu aplicar.

Icona de nota

Els pics i la numeració de paràgrafs només es poden utilitzar al Writer, a l'Impress i al Draw.


Numbering Style

Mostra els diferents estils de numeració que podeu aplicar.

Esquema

Mostra els diferents estils que podeu aplicar a una llista jeràrquica. El LibreOffice admet fins a nou nivells d'esquema en una llista jeràrquica.

Image

Mostra els diferents gràfics que podeu utilitzar com a pics en una llista amb pics.

Posició

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Customize

Permet definir les opcions de formatació per a les llistes numerades o amb pics. Si ho voleu, podeu aplicar formatació individual per a cada nivell de la llista jeràrquica.

Reinicialitza

Reinicialitza els canvis fets a la pestanya actual als que hi havia quan s'ha obert el diàleg. No apareixerà una pregunta de confirmació quan tanqueu el diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!