Estil de caràcter

Ací podeu crear un estil de tipus de lletra.

Per accedir a esta orde...

Trieu Visualitza ▸ Estils i obriu el menú contextual Modifica/Nou (per a estils de caràcter).


Organitzador

Definiu les opcions de l'estil seleccionat.

Indiqueu la formatació i el tipus de lletra que voleu aplicar.

Efectes dels tipus de lletra

Indiqueu els efectes dels tipus de lletra que voleu utilitzar.

Highlighting

Applies the current highlight color to the background of a character style or text selection.

Compatibilitat amb les llengües asiàtiques

Només es pot accedir a estes ordes després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a - Configuració de la llengua - Llengües.

Indica la posició, l'escala, el gir i l'espaiat dels caràcters.

Disposició asiàtica

Defineix les opcions de línies dobles per a les llengües asiàtiques. Seleccioneu els caràcters al text i, tot seguit, trieu esta orde.

Reinicialitza

Reinicialitza els canvis fets a la pestanya actual als que hi havia quan s'ha obert el diàleg. No apareixerà una pregunta de confirmació quan tanqueu el diàleg.

Estàndard

Reinicialitza els valors visibles al diàleg als valors per defecte de la instal·lació.

warning

No apareix cap confirmació abans que es tornen a carregar els valors per defecte.


Ens cal la vostra ajuda!