Suprimeix

Suprimeix les columnes seleccionades de la taula.

Esta orde només està disponible el cursor es troba dins d'una taula.

Per accedir a esta orde...

Choose Table - Delete - Columns.

On Table bar, click

Icona

Suprimeix la columna


Please support us!