Optimal Column Width

Per accedir a esta orde...

Select columns in table, right-click, choose Size - Optimal Column Width.

Icon Optimal Column Width

Optimal Column Width


Ens cal la vostra ajuda!