Amplària de la columna

Canvia l'amplària de les columnes seleccionades.

Per accedir a esta orde...

Al menú contextual d'una cel·la, trieu Columna ▸ Amplària.


Amplària

Columnes

Introduïu el número de columna de la qual voleu canviar la mida.

Amplària

Introduïu l'amplària que voleu per a les columnes seleccionades.

Ens cal la vostra ajuda!