Columna

Configureu l'amplària de les columnes, o seleccioneu, inseriu i suprimiu columnes.

Per accedir a esta orde...

Al menú contextual d'una cel·la, trieu Columna.


Amplària...

Canvia l'amplària de les columnes seleccionades.

Optimal Column Width

Distribute Columns Evenly

Adjust the width of selected table columns so that each column has the same width. The table width and unselected columns remain unchanged.

Selecciona

Selecciona la columna que conté el cursor. Esta opció només està disponible si el cursor es troba dins d'una taula.

Insereix...

Insereix una fila o una columna a la taula. Aquesta ordre només està disponible quan el cursor és a la taula.

Suprimeix

Suprimeix les columnes seleccionades de la taula.

Ens cal la vostra ajuda!