Columna

Configureu l'amplària de les columnes, o seleccioneu, inseriu i suprimiu columnes.

Per accedir a esta orde...

Al menú contextual d'una cel·la, trieu Columna.


Amplària...

Canvia l'amplària de les columnes seleccionades.

Amplària òptima

Ajusta automàticament l'amplària de la columna perquè coincidisca amb els continguts de les cel·les. Canviar l'amplària d'una columna no afecta l'amplària d'altres columnes de la taula. L'amplària de la taula no pot excedir l'amplària de la pàgina.

Distribute Columns Equally

Ajusta l'amplària de les columnes seleccionades perquè coincidisca amb l'amplària de la columna més ampla de la selecció. L'amplària total de la taula no pot superar l'amplària de la pàgina.

Selecciona

Selecciona la columna que conté el cursor. Esta opció només està disponible si el cursor es troba dins d'una taula.

Insereix...

Insereix una fila o una columna a la taula. Aquesta ordre només està disponible quan el cursor és a la taula.

Suprimeix

Suprimeix les columnes seleccionades de la taula.

Ens cal la vostra ajuda!