Alçària òptima

Ajusta automàticament les alçades de les files perquè coincidisquen amb els continguts de les cel·les. Este és el paràmetre per defecte per a les taules noves.

Per accedir a esta orde...

Choose Table - Autofit - Optimal Row Height.

Open Optimize Size toolbar from Table bar, click

Icona

Alçària òptima de la fila


Icona de nota

Esta opció només està disponible si la taula conté una fila amb una alçària fixa.


Please support us!