Fila

Configureu l'alçària de les files, o seleccioneu, inseriu i suprimiu les files.

Per accedir a esta orde...

Al menú contextual d'una cel·la, trieu Fila.


Alçària

Canvia l'alçària de les files seleccionades.

Alçària òptima

Ajusta automàticament les alçades de les files perquè coincidisquen amb els continguts de les cel·les. Este és el paràmetre per defecte per a les taules noves.

Distribute Rows Equally

Ajusta l'alçària de les files seleccionades perquè coincidisca amb l'alçària de la fila més alta de la selecció.

Selecciona

Selecciona la fila que conté el cursor.

Insereix...

Insereix una fila o una columna a la taula. Aquesta ordre només està disponible quan el cursor és a la taula.

Suprimeix

Suprimeix les files seleccionades de la taula.

Ens cal la vostra ajuda!