Fila

Configureu l'alçària de les files, o seleccioneu, inseriu i suprimiu les files.

Per accedir a esta orde...

Al menú contextual d'una cel·la, trieu Fila.


Row Height

Changes the height of the selected row(s).

Optimal Row Height

Set row height for selected table rows so that each row has the same height as the row with the tallest content.

Distribute Rows Evenly

Adjust the height of the selected rows to match the height of the tallest row in the selection.

Selecciona

Selecciona la fila que conté el cursor.

Insereix...

Insereix una fila o una columna a la taula. Aquesta ordre només està disponible quan el cursor és a la taula.

Suprimeix

Suprimeix les files seleccionades de la taula.

Ens cal la vostra ajuda!