Desprotegeix

Suprimeix la protecció de cel·la per a totes les cel·les de la taula actual.

Per accedir a esta orde...

Al menú contextual d'una cel·la, trieu Cel·la ▸ Desprotegeix.

Per a les taules, obriu el menú contextual del Navegador.


Per suprimir la protecció de diverses taules alhora, seleccioneu les taules i premeu +Maj+T. Per suprimir la protecció de totes les taules d'un document, feu clic a qualsevol lloc del document i, a continuació, premeu +Maj+T.

Icona de consell

També podeu suprimir la protecció de cel·la d'una taula en el Navegador.


Ens cal la vostra ajuda!