Wrap

Especifiqueu com voleu ajustar el text al voltant d'un objecte. També podeu especificar l'espai entre el text i l'objecte.

Per accedir a esta orde...

From the menu bar:

Choose Format - Wrap.

Trieu la pestanya Format â–¸ Imatge â–¸ Propietats â–¸ Ajusta.

Trieu la pestanya Format â–¸ Marc i objecte â–¸ Propietats â–¸ Ajusta.

Trieu la pestanya Insereix â–¸ Marc â–¸ Marc â–¸ Ajusta.

Trieu la pestanya Format â–¸ Ajusta â–¸ Edita â–¸ Ajusta.

From the context menu:

Choose Wrap.

Choose Wrap - Edit - Wrap tab.

From the tabbed interface:

Choose Image - Wrap tab.

From the sidebar:

On the Properties panel, choose Wrap deck.


tip

Per ajustar un text al voltant d'una taula, situeu la taula en un marc i, a continuaciĂł, ajusteu el text al voltant del marc.


ParĂ metres

Cap

Situa l'objecte en una línia a banda en el document. El text del document apareix damunt o a sota de l'objecte, però no als costats.

Icon None

Cap

Abans

Ajusta el text en el costat esquerre de l'objecte si hi ha prou espai.

Icon Before

Abans

Després

Ajusta el text en el costat dret de l'objecte si hi ha prou espai.

Icon After

Després

Paral·lel

Ajusta el text pels quatre costats del marc de la vora de l'objecte.

Icon Parallel

Paral·lel

A través

Situa l'objecte davant del text.

Icon Through

A través

Ă’ptim

Ajusta el text automàticament a l'esquerra, a la dreta, o als quatre costats de la vora del marc de l'objecte. Si la distància entre l'objecte i el marge de la pàgina és inferior a 2 cm, el text no s'ajusta.

Icon Optimal

Ă’ptim

Opcions

Especifiqueu les opcions d'ajustament del text.

Primer parĂ graf

Comença un paràgraf nou sota de l'objecte després de prémer Retorn. L'espai entre els paràgrafs es determina per la mida de l'objecte.

En segon pla

Mou l'objecte seleccionat al fons. Aquestes opcions només estan disponibles si heu seleccionat el tipus d'ajustament A través.

Vora

Ajusta el text al voltant de la forma de l'objecte. Aquesta opció no està disponible per al tipus d'ajustament A través ni per als marcs. Per a canviar el contorn d'un objecte, seleccioneu l'objecte i, a continuació, trieu Format ▸ Ajusta ▸ Edita el contorn.

Només fora

Ajusta el text només al voltant de la vora de l'objecte, i no en àrees obertes dins la forma de l'objecte. Esta opció no està disponible per als marcs.

Allow overlap

Indica si l'objecte pot sobreposar-se a un altre objecte. Aquesta opció no té cap efecte sobre l'ajustament a través d'objectes que sempre es poden superposar.

Espais

Especifica la quantitat d'espai que cal deixar entre l'objecte seleccionat i el text.

Esquerra

IntroduĂŻu la quantitat d'espai que voleu deixar entre l'extrem esquerre de l'objecte i el text.

Dreta

IntroduĂŻu la quantitat d'espai que voleu deixar entre l'extrem dret de l'objecte i el text.

Superior

IntroduĂŻu la quantitat d'espai que voleu deixar entre l'extrem superior de l'objecte i el text.

Inferior

IntroduĂŻu la quantitat d'espai que voleu deixar entre l'extrem inferior de l'objecte i el text.

Ens cal la vostra ajuda!