Tipus

Especifica la mida i la posició de l'objecte o del marc seleccionat en una pàgina.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Format ▸ Imatge ▸ Propietats ▸ Tipus.

Trieu la pestanya Format ▸ Marc i objecte ▸ Propietats ▸ Tipus.

Trieu Visualitza ▸ Estils i obriu la pestanya del menú contextual Modifica/Nou ▸ Tipus.

Trieu la pestanya Insereix ▸ Marc ▸ Marc ▸ Tipus.


Mida

Amplària

Introduïu l'amplària que voleu per a l'objecte seleccionat.

Relatiu

Calcula l'amplària de l'objecte seleccionat com a percentatge de l'amplària de l'àrea de text de la pàgina.

Relació a l'amplària relativa

Decideix el significat d'«amplària al 100%»: l'area del text (sense els marges) o la pàgina completa (amb els marges inclosos).

Alçària

Introduïu l'alçària que voleu per a l'objecte seleccionat.

Relatiu

Calcula l'alçària de l'objecte seleccionat com a percentatge de l'alçària de l'àrea de text de la pàgina.

Relació a l'altura relativa

Decideix el significat d'«alçària al 100%»: l'area del text (sense els marges) o la pàgina completa (amb els marges inclosos).

Conserva la relació

Mantén la ràtio de l'alçària i de l'amplària quan en canvieu la configuració.

Mida original

Reinicialitza els paràmetres de mida de l'objecte seleccionat als valors originals.

note

Esta opció no està disponible per als marcs.


Automàtic

Ajusta automàticament l'amplària i l'alçària d'un marc perquè coincidisca amb el contingut del marc. Si ho voleu, podeu especificar l'amplària o l'alçària mínima per al marc.

Icona de nota

L'opció Automàtic només està disponible quan seleccioneu un marc.


Àncora

Especifiqueu les opcions d'ancoratge per a l'objecte o el marc seleccionats. Les opcions d'ancoratge no estan disponibles quan obriu el diàleg des de la finestra Estils.

A la pàgina

Ancora la selecció a la pàgina actual.

Al paràgraf

Ancora la selecció al paràgraf actual.

Al caràcter

Ancora la selecció a un caràcter.

Com a caràcter

Ancora la selecció com a caràcter. L'alçària de la línia actual es modifica perquè coincidisca amb l'alçària de la selecció.

Posició

Especifiqueu la ubicació de l'objecte seleccionat en la pàgina actual.

Horitzontal

Seleccioneu l'opció d'alineació horitzontal per a l'objecte. Aquesta opció no està disponible si trieu «Ancora com a caràcter».

per

Introduïu la quantitat d'espai que voleu deixar entre l'extrem esquerre de l'objecte seleccionat i el punt de referència que seleccioneu al quadre A. Aquesta opció només està disponible si seleccioneu «Des de l'esquerra» al quadre Horitzontal.

a

Select the reference point for the selected horizontal alignment option. The following options are available:

Beware that the set of options available depend on the Anchor settings. Therefore, not all options listed above may be shown due to the current Anchor choice.

tip

You can see the result of the alignments options that you select in the Preview box.


Rèplica en pàgines parelles

Inverteix els paràmetres d'alineació horitzontal actual a les pàgines parelles.

tip

També podeu utilitzar les opcions d'inversió dels Imatge per ajustar el format dels objectes a les pàgines senars i parelles.


Vertical

Seleccioneu l'opció d'alineació vertical per a l'objecte.

Icona de nota

Si ancoreu un objecte a un marc amb una alçària fixa, només estaran disponibles les opcions d'alineació "Inferior" i "Centre".


per

Introduïu la quantitat d'espai que voleu deixar entre l'extrem superior de l'objecte seleccionat i el punt de referència que seleccioneu en el quadre A. Aquesta opció només està disponible si seleccioneu «Des de la part superior» o «Des de la part inferior» (com a caràcter) en el quadre Vertical.

a

Select the reference point for the selected vertical alignment option. The following options are available:

Beware that the set of options available depend on the Anchor settings. Therefore, not all options listed above may be shown due to the current Anchor choice.

tip

You can see the result of the alignments options that you select in the Preview box.


Keep inside text boundaries

Conserva l'objecte seleccionat entre els límits de format del text al qual està ancorat l'objecte. Per a situar l'objecte seleccionat en qualsevol lloc del document, no seleccioneu aquesta opció.

By default, the Keep inside text boundaries option is selected when you open a document that was created in a version of Writer older than OpenOffice.org 2.0. However, this option is not selected when you create a document or when you open a document in Microsoft Word format (*.doc).

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

El rectangle verd representa l'objecte seleccionat i el rectangle roig el punt de referència de l'alineació. Si ancoreu l'objecte com a caràcter, el rectangle de referència canvia a una línia vermella.

Format - Àncora

Format - Align Text

Ens cal la vostra ajuda!