Imatge

Formata la mida, la posiciĂł i altres propietats de la imatge seleccionada.

També podeu canviar algunes de les propietats de la imatge seleccionada amb les tecles de drecera.

Per accedir a esta orde...

Choose Format - Image - Properties - Area tab.

A la barra Imatge (quan les imatges estiguen seleccionades), feu clic a

Icon Graphics Properties

Propietats dels grĂ fics


El diàleg Imatge conté les pestanyes següents:

PosiciĂł i mida

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Opcions

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

Ajusta

Especifiqueu com voleu ajustar el text al voltant d'un objecte. També podeu especificar l'espai entre el text i l'objecte.

Enllaç

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Imatge

Especifiqueu les opcions d'inverteix i enllaç de la imatge seleccionada.

Escapça

Retalla o escala el gràfic seleccionat. També podeu restaurar el gràfic a la seua mida original.

Vores

Defineix les opcions de les vores per als objectes seleccionats al Writer o al Calc.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Macro

Especifica la macro que s'ha d'executar quan feu clic en una imatge, un marc o un objecte OLE.

Restableix

Reinicia els canvis fets a la pestanya actual a aquells aplicables quan s'ha obert aquest diĂ leg.

Ens cal la vostra ajuda!