Notes al peu o finals

Especifica el lloc on es visualitzen les notes al peu i les notes finals, així com els seus formats de numeració.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Insereix ▸ Secció ▸ Notes al peu/finals.

Trieu el botó Format ▸ Seccions ▸ Opcions i navegueu a Notes al peu/finals.


Notes al peu

Recull al final del text

Afig notes al peu al final de la secció. Si la secció ocupa més d'una pàgina, les notes al peu s'afigen a la part inferior de la pàgina on apareix l'àncora de la nota al peu.

Reinicia la numeració

Reinicia la numeració de la nota al peu en el número que especifiqueu.

Inicia a

Introduïu el número que voleu assignar a la nota al peu.

Format personalitzat

Especifica un format de numeració personalitzat per a les notes al peu. Esta casella només està disponible si la casella de selecció Reinicia la numeració està activada.

Abans

Introduïu el text que voleu que es visualitze davant del número de la nota al peu.

Format propi del botó de selecció de valors

Select the numbering scheme for the footnotes.

Després

Introduïu el text que voleu que es visualitze després del número de la nota al peu.

Notes finals

Recull al final de la secció

Afig notes finals al final de la secció.

Reinicia la numeració

Reinicia la numeració de la nota final en el número que especifiqueu.

Inicia a

Introduïu el número que voleu assignar a la nota final.

Format personalitzat

Especifica un format de numeració personalitzat per a les notes al peu. Esta casella només està disponible si la casella de selecció Reinicia la numeració està activada.

Abans

Introduïu el text que voleu que es visualitze davant del número de la nota final

Format propi del botó de selecció de valors

Select the numbering scheme for the endnotes.

Després

Introduïu el text que voleu que es visualitze després del número de la nota final.

Ens cal la vostra ajuda!