Opcions

Especifica el nombre de columnes i el format de la columna per a la secció.

Per accedir a esta orde...

Feu clic al botó Format ▸ Seccions ▸ Opcions.


Les seccions segueixen el comportament del flux de text de la pàgina en què s'insereixen.

Per exemple, si inseriu una secció que utilitza un format de dues columnes en un estil de pàgina que utilitza un format de quatre columnes, el format de dues columnes s'incrusta dins d'una de les quatre columnes.

També podeu incrustar seccions, és a dir, inserir una secció dins d'una altra secció.

Columnes

Especifica el nombre de columnes i el format de la columna per a un estil de pàgina, un marc o una secció.

Sagnats

Sagna la secció amb un marge dret i un d'esquerre.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Notes al peu o finals

Especifica el lloc on es visualitzen les notes al peu i les notes finals, així com els seus formats de numeració.

Ens cal la vostra ajuda!