Estil de pàgina

Especifiqueu els estils de formatació i la disposició de l'estil de pàgina actual, inclosos els marges, les capçaleres i peus i el fons de les pàgines.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format ▸ Estil de pàgina.

Choose View - Styles () - choose Page Styles - open context menu for selected style - New/Modify.


Organitzador

Definiu les opcions de l'estil seleccionat.

Pàgina

Permet definir els formats de pàgina per a documents d'una o diverses pàgines, així com la numeració i els formats de paper.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparència

Definiu les opcions de transparència per a l'emplenament que apliqueu a l'objecte seleccionat.

Capçalera

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Peu de pàgina

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Vores

Defineix les opcions de les vores per als objectes seleccionats al Writer o al Calc.

Columnes

Especifica el nombre de columnes i el format de la columna per a un estil de pàgina, un marc o una secció.

Nota al peu

Especifica les opcions de format per a les notes al peu, inclosa la línia que separa la nota al peu del cos principal del document.

Compatibilitat amb les llengües asiàtiques

Només es pot accedir a estes ordes després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a - Configuració de la llengua - Llengües.

Graella de text

Afig una graella de text a l'estil de pàgina actual. Esta opció només està disponible si s'ha habilitat la compatibilitat amb les llengües asiàtiques a Configuració de la llengua - Llengües del quadre de diàleg Opcions.

Reset

Resets modified values on the current tab back to the values when the dialog was opened. If Apply is used before closing the dialog, then values are reset to those after the last use of Apply.

Apply

Applies modifications on all tabs without closing dialog. Cannot be reverted with Reset.

D'acord

Guarda tots els canvis i tanca el diàleg.

Cancel

Closes dialog and discards changes on all tabs. If Apply was used, then changes after the last use of Apply are discarded.

Ens cal la vostra ajuda!