Inicials destacades

Formata la primera lletra d'un paràgraf amb una lletra majúscula gran que pot ocupar diverses línies. El paràgraf s'ha d'estendre com a mínim tantes línies com especifiqueu al quadre Línies.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Format ▸ Paràgraf ▸ Inicials destacades.

Trieu Visualitza ▸ Estils i obriu la pestanya del menú contextual Modifica/Nou ▸ Inicials destacades.


Paràmetres

Mostra les caplletres

Aplica els paràmetres d'inicials destacades al paràgraf seleccionat.

Paraula completa

Mostra la primera lletra de la primera paraula del paràgraf com a inicial destacada, i la resta de lletres de la paraula com a lletres grans.

Nombre de caràcters

Introduïu el nombre de caràcters que s'han de convertir en inicials destacades.

Línies

Introduïu el nombre de línies en què voleu que la inicial destacada s'estengui cap avall des de la primera línia del paràgraf. Els paràgrafs més curts no tindran inicials destacades. La selecció es limita a 2-9 línies.

Space to text

Introduïu la quantitat d'espai que voleu deixar entre les inicials destacades i la resta de text del paràgraf.

Contingut

Text

Introduïu el text que voleu que es visualitze com a inicials destacades en comptes de les primeres lletres del paràgraf.

Estil de caràcter

Seleccioneu l'estil de formatació que voleu aplicar a les inicials destacades. Per utilitzar l'estil de formatació del paràgraf actual seleccioneu [Cap].

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Restableix

Reinicia els canvis fets a la pestanya actual a aquells aplicables quan s'ha obert aquest diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!