Field

The submenu lists the most common field types that can be inserted into a document at the current cursor position. To view all of the available fields, choose More Fields.

Per accedir a esta orde...

Trieu Insereix ▸ Camp

Obriu el menú contextual i trieu Camps (camps inserits)


Número de pàgina

Insereix el número de pàgina actual com a camp a la posició del cursor. Per defecte, s'hi utilitza l'estil de caràcter Número de pàgina.

Recompte de pàgines

Insereix com a camp el nombre total de pàgines del document.

Data

Insereix la data actual com a camp. S'utilitza el format de data per defecte, i la data no s'actualitza automàticament.

Hora

Insereix l'hora actual com a camp. L'hora s'agafa directament de la configuració del sistema del vostre sistema operatiu. S'aplica un format d'hora fix, que no es pot actualitzar utilitzant la tecla de funció F9.

Títol

Insereix com a camp el títol indicat a les propietats del document. Este camp mostra les dades introduïdes al camp Títol, a Fitxer ▸ Propietats ▸ Descripció.

Primer autor (camp)

Insereix com a camp el nom de la persona que va crear el document. El camp correspon a l'entrada feta a LibreOffice ▸ Dades de l'usuari.

Assumpte

Insereix l'assumpte indicat a les propietats del document com a camp. Este camp mostra les dades que s'han introduït en el camp Assumpte, a Fitxer ▸ Propietats ▸ Descripció.

Altres

Insereix un camp a la posició actual del cursor. El diàleg llista tots els camps disponibles.

Ens cal la vostra ajuda!