Intercanvia la base de dades

Canvia les fonts de dades per al document actual. Per visualitzar correctament el contingut dels camps inserits, la base de dades de reemplaçament ha de contindre noms de camps idèntics.

Per accedir a esta orde...

From the menu bar:

Trieu Edita - Intercanvia la base de dades

From the tabbed interface:

Trieu Eines, obriu el botó del menú i seleccioneu Intercanvia la base de dades.


Per exemple, si esteu inserint camps d'adreça en una carta de formulari a partir d'una base de dades d'adreces, aleshores podeu intercanviar la base de dades amb una altra base de dades d'adreces per a inserir adreces diferents.

Intercanvia la base de dades

Només podeu canviar una base de dades cada vegada en este diàleg.

Bases de dades en ús

Llista les bases de dades que estan en ús actualment. El document actual conté almenys un camp de dades de cadascuna de les bases de dades de la llista.

Bases de dades disponibles

Mostra una llista de les bases de dades que s'han registrat al LibreOffice.

Navega

Obri un diàleg d'obertura de fitxer per seleccionar un fitxer de base de dades (*.odb). El fitxer seleccionat s'afig a la llista Bases de dades disponibles.

Defineix

Reemplaça la font de dades actual amb la que hagueu seleccionat a la llista Bases de dades disponibles list.

Per intercanviar una base de dades:

Assegureu-vos que ambdues bases de dades contenen noms de camps i tipus de camps coincidents.

  1. Feu clic en el document per al qual voleu canviar la font de dades.

  2. Trieu Edita ▸ Intercanvia la base de dades.

  3. A la llista Bases de dades en ús, seleccioneu la taula de la base de dades que voleu reemplaçar.

  4. A la llista Bases de dades disponibles, seleccioneu la taula de base de dades de reemplaçament.

  5. Feu clic a Defineix.

Ens cal la vostra ajuda!