Insereix una taula

Insereix una taula en el document. També podeu fer clic a la fletxa, arrossegar per a seleccionar el nombre de files i de columnes que voleu incloure a la taula i, a continuació, fer clic a l'última cel·la.

Per accedir a esta orde...

Trieu Taula ▸ Insereix una taula

+F12

Obriu la barra d'eines Insereix i feu clic a

Icona

Taula


El LibreOffice pot formatar els nombres que introduïu en una cel·la d'una taula, per exemple, dates i hores. Per a activar aquesta característica, trieu ▸ LibreOffice Writer ▸ Taula i feu clic a la casella de selecció Reconeixement de nombres a l'àrea Entrada en taules.

Mostrar el resultat del càlcul d'una taula en una altra taula

Nom

Introduïu un nom per a la taula.

Columnes

Introduïu el nombre de columnes que voleu a la taula.

Files

Introduïu el nombre de files que voleu a la taula.

Opcions

Configura les opcions per a la taula.

Encapçalament

Inclou una fila capçalera a la taula.

Repeteix les files d'encapçalament a les pàgines noves

Repeteix l'encapçalament de la taula a la part superior de les pàgines següents si la taula ocupa més d'una pàgina.

Files d'encapçalament

Seleccioneu el nombre de files que voleu utilitzar per a l'encapçalament.

No dividisques la taula entre pàgines

Evita que la taula ocupi més d'una pàgina.

Llista d'estils de taula

Seleccioneu un estil predefinit per a la taula nova.

Icona a la barra Inserció

A la barra Insereix, feu clic a la icona Taula per obrir el diàleg Insereix una taula, que vos permet inserir una taula en el document actual. També podeu fer clic a la fletxa, arrossegar per seleccionar el nombre de files i columnes que voleu incloure en la taula i, a continuació, fer clic a l'última cel·la.

Icona

Taula

Ens cal la vostra ajuda!