Marc

Insereix un marc que es pot utilitzar per crear un format d'una o més columnes de text i objectes.

Per accedir a esta orde...

Trieu Insereix - Marc

TrieuFormat ▸ Marc i objecte ▸ Propietats

Obriu la barra d'eines Insereix i feu clic a

Icon Insert Frame

Insereix un marc manualment


Per a editar un marc, feu clic a la vora per a seleccionar-lo i, a continuació, trieu Format ▸ Marc i objecte ▸ Propietats. També podeu moure un marc o canviar-ne la mida amb les tecles de drecera especials.

Per suprimir un marc, feu clic a la vora del marc i, a continuació, premeu Suprimeix.

Si veieu fletxes vermelles petites al començament i al final del text en el marc, utilitzeu les tecles de fletxa per desplaçar-vos pel text restant.

En l'àrea de previsualització del diàleg Marc, el marc està representat per un rectangle verd, i l'àrea de referència per un rectangle roig.

També podeu previsualitzar els efectes quan canvieu l'àncora del marc a "Com a caràcter". La "Línia de base" es dibuixa en roig, "Caràcter" és l'alçària del tipus de lletra i "línia" és l'alçària de la línia, amb el marc inclòs.

Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Opcions

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

Ajusta

Especifiqueu com voleu ajustar el text al voltant d'un objecte. També podeu especificar l'espai entre el text i l'objecte.

Enllaç

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Vores

Defineix les opcions de les vores per als objectes seleccionats al Writer o al Calc.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Columnes

Especifica el nombre de columnes i el format de la columna per a un estil de pàgina, un marc o una secció.

Macro

Especifica la macro que s'ha d'executar quan feu clic en una imatge, un marc o un objecte OLE.

Restableix

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Icona a la barra d'eines Insereix:

Dibuixa un marc on heu arrossegat el document. Feu clic a la fletxa al costat de la icona per seleccionar el nombre de columnes del marc.

Icon Insert Frame

Insereix un marc manualment

Utilització de tecles de drecera (accessibilitat del LibreOffice Writer)

Inserting, Editing, and Linking Frames

Ens cal la vostra ajuda!