Entrades (taula de continguts)

Especifiqueu el format de les entrades en la taula de continguts.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Insereix - Índexs i taules - Índexs i taules - Entrades (quan Taula de continguts és el tipus seleccionat) Trieu la pestanya Insereix - Índexs i taules - Índexs i taules - Entrades (quan Taula de continguts és el tipus seleccionat) Trieu la pestanya Insereix - Índexs i taules - Índexs i taules - Entrades (quan Taula de continguts és el tipus seleccionat) Trieu la pestanya Insereix - Índexs i taules - Índexs i taules - Entrades (quan Taula de continguts és el tipus seleccionat) Trieu la pestanya Insereix - Índexs i taules - Índexs i taules - Entrades (quan Taula de continguts és el tipus seleccionat)


Nivell

Seleccioneu el nivell que voleu definir.

Estructura i formatació

La línia Estructura mostra el codi de la taula de continguts pel nivell d'encapçalament seleccionat. Per canviar l'aparença d'un nivell d'encapçalament podeu introduir codis o text als quadres buits d'esta línia. També podeu fer clic en un quadre buit o en un codi i, a continuació, fer clic a un botó de codi.

Capítol número (E#)

Insereix el número de capítol. Per a assignar una numeració de capítol a un estil d'encapçalament, trieu Eines ▸ Numeració de capítols.

Text de l'entrada (E)

Insereix el text de l'encapçalament del capítol.

Tabulador (T)

Insereix un tabulador. Per afegir punts líders al tabulador, seleccioneu un caràcter en el quadre Caràcter de farciment. Per canviar la posició del tabulador, introduïu un valor en el quadre Posició del tabulador, o activeu la casella de selecció Alinea a la dreta.

Número de pàgina (#)

Insereix el número de pàgina de l'entrada.

Enllaços (LS i LE)

Crea un enllaç per la part de l'entrada que envolteu amb les etiquetes d'obertura (LS) i de tancament (LE). En la línia Estructura, feu clic al quadre buit davant de la part per a la qual voleu crear l'enllaç i, a continuació, feu clic en este botó. Feu clic en el quadre buit després de la part on voleu crear l'enllaç i, a continuació, torneu a fer clic en este botó. Tots els enllaços han de ser únics. Esta opció només està disponible per al contingut de les taules.

Tots

Aplica els paràmetres actuals a tots els nivells sense tancar el diàleg.

Estil de caràcter

Especifiqueu l'estil de formatació per a la part seleccionada en la línia Estructura.

Edita

Obri un diàleg on podeu editar l'estil del caràcter seleccionat.

Caràcter de farciment

Seleccioneu la capçalera de tabulació que voleu utilitzar.

Posició del tabulador

Introduïu la distància que cal deixar entre el marge esquerre de la pàgina i el tabulador.

Alinea a la dreta

Alinea el tabulador al marge dret de la pàgina.

Format

Només visible en fer clic al botó E# a la línia Estructura. Seleccioneu si voleu mostrar el número del capítol amb separador o sense.

Avalua fins al nivell

Introduïu el màxim nivell de profunditat dins la jerarquia fins al qual es mostraran els objectes en l'índex generat.

Posició del tabulador relativa al sagnat de l'estil de paràgraf

Posiciona el tabulador en relació amb el valor "sagnar des de l'esquerra" definit a l'estil de paràgraf seleccionat a la pestanya Estils. Si no, el tabulador es posicionarà en relació amb el marge de text de l'esquerra.

Ens cal la vostra ajuda!