Índex

Les opcions següents estan disponibles quan seleccioneu Bibliografia com a tipus d'índex.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Insereix ▸ Taula de continguts i índex ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia ▸ Tipus (quan la bibliografia és el tipus seleccionat)


Tipus i títol

Especifiqueu el tipus i el títol de l'índex.

Tipus

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Títol

Introduïu un títol per a l'índex seleccionat.

Protegit contra canvis manuals

Evita que es canvien els continguts de l'índex. Els canvis manuals que feu a un índex es perdran quan s'actualitzi. Si voleu que el cursor es desplaci a través d'una àrea protegida, trieu - LibreOffice Writer - Ajudes a la formatació i, a continuació, activeu la casella de selecció Cursor en àrees protegides - Habilita.

Formatació de les entrades

Numera les entrades

Numera automàticament les entrades bibliogràfiques. Per configurar les opcions d'ordenació per a la numeració, feu clic a la pestanya Entrades.

Parèntesis

Seleccioneu els parèntesis que voleu que tanquen les entrades bibliogràfiques.

Ordena

Configura les opcions per ordenar les entrades d'índex.

Llengua

Seleccioneu les regles de la llengua que s'han d'utilitzar per ordenar les entrades d'índex.

Tipus de clau

Seleccioneu numèric si voleu ordenar els nombres per valor, com ara 1, 2, 12. Seleccioneu alfanumèric si voleu ordenar els nombres pel codi del caràcter, com ara 1, 12, 2.

Ens cal la vostra ajuda!