Índex

Les opcions següents estan disponibles quan seleccioneu Definit per l'usuari com a tipus d'índex.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Insereix ▸ Taula de continguts i índex ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia ▸ Tipus (quan el tipus seleccionat és el definit per l'usuari)


Els índexs definits per l'usuari estan disponibles en el quadre Tipus quan inseriu una entrada d'índex en el document.

Tipus i títol

Especifiqueu el tipus i el títol de l'índex.

Tipus

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Títol

Introduïu un títol per a l'índex seleccionat.

Protegit contra canvis manuals

Evita que es canvien els continguts de l'índex. Els canvis manuals que feu a un índex es perdran quan s'actualitzi. Si voleu que el cursor es desplaci a través d'una àrea protegida, trieu - LibreOffice Writer - Ajudes a la formatació i, a continuació, activeu la casella de selecció Cursor en àrees protegides - Habilita.

Create Index or Table of Contents

For

Seleccioneu si voleu crear l'índex per al document o per al capítol actual.

Crea a partir de

Estils

Includes the paragraph styles that you specify in the Assign Styles dialog as index entries. To select the paragraph styles that you want to include in the index, click the Assign Styles (...) button to the right of this box.

Assigna els estils

Opens the Assign Styles dialog, where you can select the paragraph styles to include in the index. Choose the proper heading level on which the style will be included in the index.

Marques d'índex

Inclou les entrades d'índex que heu inserit a l'índex a través d'Insereix - Índexs i taules - Entrades.

Taules

Inclou taules en l'índex.

Gràfics

Inclou gràfics en l'índex.

Frames

Includes frames in the index.

Objectes OLE

Inclou objectes OLE en l'índex.

Utilitzeu el nivell del capítol font

Sagna les entrades d'índex corresponents a taules, gràfics, marcs i objectes OLE en funció de llurs llocs en la jerarquia d'encapçalaments de capítols.

Definició d'una entrada d'índex

Ens cal la vostra ajuda!