Índex

Les opcions següents estan disponibles quan seleccioneu Índex alfabètic com a tipus d'índex.

Per accedir a esta orde...

Trieu la pestanya Insereix ▸ Taula de continguts i índex ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia ▸ Tipus (quan l'índex és el tipus seleccionat)


Tipus i títol

Especifiqueu el tipus i el títol de l'índex.

Tipus

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Títol

Introduïu un títol per a l'índex seleccionat.

Protegit contra canvis manuals

Evita que es canvien els continguts de l'índex. Els canvis manuals que feu a un índex es perdran quan s'actualitzi. Si voleu que el cursor es desplaci a través d'una àrea protegida, trieu - LibreOffice Writer - Ajudes a la formatació i, a continuació, activeu la casella de selecció Cursor en àrees protegides - Habilita.

Create Index or Table of Contents

For

Seleccioneu si voleu crear l'índex per al document o per al capítol actual.

Opcions

Combina les entrades idèntiques

Reemplaça les entrades d'índex idèntiques amb una entrada única que llista els números de pàgina allà on apareix l'entrada en el document. Per exemple, les entrades "Visualitza 10, Visualitza 43" es combinen com a "Visualitza 10, 43".

Combine identical entries with f or ff

Replaces identical index entries that occur on the directly following page(s), with a single entry that lists the first page number and a "f" or "ff". For example, the entries "View 10, View 11" are combined as "View 10f", and "View 10, View 11, View 12" as "View 10ff". Actual appearance depends on the locale setting, but can be overridden with Sort - Language.

Combina amb -

Reemplaça les entrades d'índex idèntiques que apareixen en pàgines consecutives amb una sola entrada i l'interval de la pàgina on es troba l'entrada. Per exemple, les entrades "Visualitza 10, Visualitza 11, Visualitza 12" es combinen com a "Visualitza 10-12".

Distingeix entre majúscules i minúscules

Distingeix entre lletres en majúscula i minúscula en entrades d'índex idèntiques. Per a les llengües asiàtiques s'aplica una gestió especial. Si voleu que la primera aparició de l'entrada en el document determini les majúscules o minúscules de l'entrada, seleccioneu Combina entrades idèntiques.

Icona de nota

Per utilitzar múltiples nivells de comparació a les llengües asiàtiques, seleccioneu Distingeix entre majúscules i minúscules. En la comparació a múltiples nivells, les majúscules i les minúscules i els diacrítics de les entrades s'ignoren i només es comparen les formes primitives de les entrades. Si les formes són idèntiques, es comparen els diacrítics i les formes. Si les formes encara són idèntiques, es comparen les majúscules i les minúscules i també l'amplària dels caràcters i la diferència en el kana japonés.


Canvia automàticament les entrades a majúscules

Posa automàticament en majúscula la primera lletra d'una entrada d'índex.

Claus com a entrades separades

Insereix les claus d'índex com a entrades d'índex per separat. S'insereix una clau com a entrada d'índex principal i les entrades que s'assignen a la clau ho fan com a subentrades sagnades.

Per definir una clau d'índex, trieu el diàleg Insereix entrada d'índex

Fitxer de concordança

Marca automàticament les entrades d'índex utilitzant un fitxer de concordança - una llista de paraules que cal incloure en un índex.

Fitxer

Seleccioneu, creeu o editeu un fitxer de concordança.

Ordena

Configura les opcions per ordenar les entrades d'índex.

Llengua

Seleccioneu les regles de la llengua que s'han d'utilitzar per ordenar les entrades d'índex.

Tipus de clau

Seleccioneu numèric si voleu ordenar els nombres per valor, com ara 1, 2, 12. Seleccioneu alfanumèric si voleu ordenar els nombres pel codi del caràcter, com ara 1, 12, 2.

Ens cal la vostra ajuda!